V posledních letech obdržela nejvíce žádostí o azyl ze všech zemí Jižní Afrika (107 000 v roce 2011, 61 700 v roce 2012) a v roce 2013 byla na třetím místě se 70 000 žádostmi o azyl. Švédsko přijalo v roce 2013 celkem 54 259 žádostí o azyl a přibližně polovině žadatelů udělilo nějakou formu povolení k pobytu.