Kampaň Hello Czech Republic je cílena zejména na pedagogické pracovníky základních a středních škol, kteří s využitím metodiky, komiksu a filmu mohou ve svých třídách pracovat s tématy uprchlictví, migrace, integrace, identity, stereotypů či bezpečného prostředí školy. Metodika je však určena i těm, kteří se o výše uvedená témata zajímají.

Cílem kampaně je prostřednictvím příběhů dětí uprchlíků a na ně navázaných aktivit otevřít mezi žáky diskuzi o odlišnostech, uprchlictví a předsudcích. V rámci kampaně byla ustanovena pracovní skupina, která realizovala pilotní projekty zahrnující vybrané aktivity ve školách. Na základě jejích výsledků byla pro české prostředí upravena metodika pro učitele vycházející ze švédského originálu zpracovaného organizací Friends za podpory UNHCR. Kampaň Hello Czech Republic realizuje META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů za odborné a finanční podpory UNHCR v České republice.