Pracovní metody využívané v příručce

Metody využívané v jednotlivých částech příručky vycházejí z praktických zkušeností s prací s žáky. Soustředí se na to, aby žáci do témat dobře pronikli a pochopili je. Zároveň je kladen důraz na to, že v nových situacích lze získat různé dovednosti. Rozhodli jsme se proto využít rozmanitých metod, jako jsou například diskuze, rozbory textů, zkoumání fakt, kritika a analýza médií, případové studie či debaty.

Chceme-li žákům pomoci dosáhnout pozitivního zážitku a otevřít jim cestu k novým poznatkům, je důležité používat různé metody a formy přístupu. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím práce s otázkami týkajícími se bezpečného školního prostředí, systému hodnot a podobnými, mohou žáci lépe věci pochopit a získat chuť se aktivně zapojovat do budování bezpečné a spravedlivé atmosféry ve škole.

Model kritického myšlení založeného na znalostech

Psycholožka a psychoterapeutka Liria Ortiz vytvořila model, který učitelům usnadní vyvolat debatu o předpojatosti a předsudcích a současně naučí žáky otevřenějšímu a kritičtějšímu myšlení. Tento model by měl napomoci vypořádat se s předsudky ohleduplně a zároveň podnítit žáky ke studiu fakt namísto prostého vyjadřování názorů.