Co může kampaň „Hello Czech Republic“ změnit?

Věříme v osvětu a zlepšování informovanosti. Doufáme, že s pomocí inspirujících příběhů mladých lidí přispějeme k vytvoření bezpečného a inkluzivního prostředí ve školách, ve kterém se bude respektovat rovnost, původ i minulost všech dětí. Jsme přesvědčeni, že témata identity, touhy a přijetí člověka takového, jaký je, jsou otázky, které mohou oslovit každého a v nichž se může každý sám nalézt.

Je příběh z komiksu „Jednou se zase setkáme, Sanam“ skutečný?

Autor komiksu Oskar Ekman hovořil s mnoha lidmi, kteří zakusili, jaké to je, přijít do Švédska sám, bez rodiny. Komiks vychází ze skutečných zážitků těchto lidí a ze zprávy UNHCR Hlasy afghánských dětí sepsané na základě rozhovorů s 42 dětmi bez doprovodu pocházejícími z Afghánistánu.

Proč se UNHCR a organizace Friends zapojily do této kampaně společně?

Chceme využít příběhy nezletilých bez doprovodu k tomu, abychom všem žákům 8. ročníku předali nové vědomosti, naučili je pozitivnímu přístupu a umožnili jim lépe pochopit choulostivou situaci mladých uprchlíků. Doufáme, že tyto vědomosti obohatí vzájemné setkávání žáků ve škole. V metodickém materiálu ke kampani se snažíme ukázat, že existují společná témata, která se dotýkají všech mladých lidí bez ohledu na jejich různý původ a zkušenosti. Věříme, že tato kampaň poskytne všem ve vaší škole nástroje k uskutečnění změn potřebných k vytvoření bezpečné školy podporující rovnost.

 

Víte, že…

UNHCR každý rok vydává souhrnné statistiky týkající se nuceně vysídlených osob po celém světě (tato kategorie zahrnuje kromě uprchlíků a žadatelů o azyl také tzv. vnitřně vysídlené osoby), naleznete je zde. Níže uvedené údaje jsou aktuální k prosinci roku 2015, stále se vyvíjejí (pro příklad uveďme Turecko, které v prosinci 2015 hostilo přibližně 2,5 milionu uprchlíků, zatímco podle posledních zpráv počet uprchlíků v Turecku již přesáhl 3 miliony), významně k tomu přispívají například konflikty v Sýrii a v Iráku. Pro názornost můžete při výuce využít informační listy, které graficky znázorňují některé z níže uvedených údajů.

 
Na celém světě je v důsledku nových nebo přetrvávajících konfliktů více než 65,3 milionu lidí na útěku. Přibližně 26 milionům z nich poskytuje UNHCR nějakou formu ochrany nebo pomoci.
Celkem 21,3 milionu lidí je klasifikováno jako uprchlíci (z toho 16,1 milionu pod mandátem UNHCR a 5,2 palestinských uprchlíků pod mandátem UNRWA). Přibližně 51% uprchlíků tvoři děti mladší 18 let, mnohé z nich cestují bez doprovodu. Další 3,2 milionu osob je žadateli o azyl. 40,8 milionu lidí je vnitřně vysídleno.
Odhadem 10 milionů lidí nemá státní občanství, tyto osoby též patří pod mandát UNHCR.
Přibližně 53% uprchlíků na světě pochází ze tří zemí – Sýrie (4,9 milionu), Afghánistán (2,7 milionu), Somálsko (1,1 milionu).
1 z každých 113 lidí na světě je žadatelem o azyl, uprchlíkem nebo vnitřně vysídlenou osobou.
Rozvojové země světa poskytují útočiště 86 % všech lidí, kteří jsou v současné době na útěku z domova, bohaté, industrializované země potom hostí 14% nuceně vysídlených osob.
Zeměmi hostícími nejvíce uprchlíků jsou: Turecko (2,5 milionu), dále Pákistán (1,6 milionu), Libanon (1,1 milionu), Írán (979 400) a Etiopie (736 100). Česká republika na konci roku 2015 hostila celkem 3644 uprchlíků.
Jednotlivé kontinenty hostí: Severní Afrika a Blízký Východ 39% uprchlíků, Afrika 29%, Asie a Tichomoří 14%, Severní a Jižní Amerika 12%, Evropa 6% uprchlíků.
Zemí, která hostí největší počet uprchlíků ve vztahu k počtu svých obyvatel je Libanon, žije v něm 183 uprchlíků na každých 1000 obyvatel, na druhém místě je Jordánsko (87 na 1000 obyvatel) a na třetím Nauru (50 na 1000 obyvatel).
V roce 2015 UNHCR navrhlo přesídlení 134 000 uprchlíků, z nichž státy přijaly přibližně 107 100, nejvíce jich přijalo USA (66 500 tisíce).
V roce 2015 se pouze 201 400 uprchlíků vrátilo do své domovské země.
Německo bylo v roce 2015 zemí, která přijala nejvyšší počet žádostí o azyl na světě: 441 900. Za ním následovaly USA se 172 700 žádostmi, Švédsko se 156 400 žádostmi a Rusko se 152 500. V České Republice bylo v roce 2015 podáno 1525 žádostí o mezinárodní ochranu, ČR udělila mezinárodní ochranu (formou azylu či doplňkové ochrany) 470 osobám.