Šikana, obtěžování, diskriminace

Ubližovat jiným a chovat se vůči nim násilně je protiprávní. Nezáleží na tom, jestli se vám to stane jednou, dvakrát nebo stokrát. Takové chování je zakázáno a není rozhodující, zda k němu dojde jednou, nebo opakovaně. Stejně tak nezáleží na tom, jak takové chování nazvete – šikana, obtěžování, diskriminace nebo odcizování. Podstatné je, že máte právo na to, aby s vámi bylo slušně zacházeno, a to jak ze strany vašich vrstevníků, tak ze strany dospělých. Je nutné soustavně bojovat proti šikaně ve školách, předškolních zařízeních i sportovních klubech, aby se každý mladý člověk mohl cítit bezpečně.

V této kapitole si některé pojmy vysvětlíme, ale hlavně si řekneme, co můžeme společně udělat pro to, abyste se vy i všichni ostatní mladí lidé mohli ve škole cítit bezpečně.

Co je šikana, obtěžování a diskriminace?

Šikanou se rozumí situace, kdy je někdo po určitou dobu vystaven negativnímu chování. Oběť šikany se nachází ve znevýhodněném postavení, a proto pro ni může být obtížné se bránit. Někdy se tyto formy jednání označují také jako obtěžování, diskriminace nebo zastrašování. Ponižujícím zacházením je takové zacházení, které u dotyčného vyvolává pocity smutku, ublížení a méněcennosti. Může jít o jednání jednorázové nebo opakované. O obtěžování se jedná v případech, kdy šikana souvisí s některým ze sedmi důvodů diskriminace, například genderem nebo etnickým původem. O diskriminaci půjde v případě, že se k vám dospělý chová nespravedlivě nebo pokud ve vaší škole platí nespravedlivá pravidla, která jsou na vás uplatňována proto, že máte určité vyznání, sexuální orientaci nebo postižení. Bližší podrobnosti naleznete ve slovníčku.

Různé formy šikany

K šikaně může docházet ve škole, ve vašem volném čase, ve sportovním klubu nebo na internetu. Šikana se může vyskytnout kdekoliv, kde spolu lidé tráví čas, a jejím terčem se mohou stát děti i dospělí. Existují různé formy šikany:

  1. Fyzická: Jde o útoky na něčí tělo, jako jsou například údery, kopy, osahávání, přílišná tělesná blízkost, přidržování, strkání, podrážení nohou, štípání, tahání za vlasy, vrhání předmětů, krádeže nebo ničení majetku atd.
  2. Verbální: Působení újmy prostřednictvím slov. Může být prováděno přímým oslovením dotyčného (jde většinou o urážky, ponižování či výhrůžky), ale například i prostřednictvím internetu nebo graffiti. Za šikanu se také považuje očerňování, pomluvy a šíření fám.
  3. Skrytá: Různé způsoby neverbálního naznačování určité osobě, že není vítána nebo že je podřadná. Může mít formu nevraživých pohledů, povzdechů, otáčení se zády nebo vylučování ze skupiny.

Čtyři jednoduché tipy, jak můžete vy a vaše třída bojovat proti šikaně

Proti šikaně může něco udělat každý! Záleží na tom, co děláme a jak se chováme ve svém každodenním životě – v rámci rodiny, mezi přáteli, ve škole, ve sportovním klubu, na internetu nebo mezi cizími lidmi. Avšak děti a mládež nejsou odpovědní za řešení šikany – to je vždy povinností dospělých. Jako mladí lidé ale často víte víc než dospělí, protože máte povědomí o tom, co se doopravdy ve třídě, ve škole i ve vašem volném čase děje. Pokud je s někým špatně zacházeno, je třeba, abyste dospělým pomohli se o tom dozvědět. Osamělému člověku může také velmi pomoci i pouhé zjištění, že se o něj nějaký jeho vrstevník zajímá.

  1. Dejte šikanovanému najevo, že o něm víte. Řekněte mu „ahoj“, usmějte se na něj, sedněte si někdy vedle něho. Občas se k němu na obědě v jídelně přidejte a zeptejte se ho, co dělá o přestávce nebo jaké dostal úkoly. Pozorně si všímejte, jestli má potřebu si s někým promluvit. I maličkosti mohou někdy hodně změnit.
  1. Dejte šikanujícímu najevo, že jeho chování je špatné – nikoli on sám! Pamatujte si, že i ten, kdo sám šikanuje, se může cítit nejistě. Šikanující chce být vidět a slyšet stejně jako kdokoli jiný. Proto může někdy pomoci chovat se mile i k člověku, který jiné šikanuje. Zároveň je však samozřejmě potřeba dát jasně najevo, že jeho způsob chování pro vás není přijatelný. Ukažte mu, že problémem je jeho chování, nikoli on sám.
  1. Vytvářejte dobrou atmosféru! Pro prevenci šikany je velmi důležité vytvářet ve skupině dobrou atmosféru. Je ve vaší třídě legrace? Myslíte si, že to tak cítí všichni? Jsou ve vaší třídě skupinky, které ze svého středu někoho vylučují? Je běžné, že žáci šíří pomluvy, mluví hrubě nebo si vyprávějí ošklivé vtipy? Promluvte si s dospělými o tom, jaké to ve vaší třídě je, a společně pracujte na vytváření pozitivního prostředí. Obvykle se toho nejjednodušeji dosáhne tím, že budete společně dělat zábavné věci. Ve skupině, kde se všichni navzájem znají, se lidé zpravidla cítí bezpečně a nebojí se tolik svých odlišností.
  1. Řekněte ne! Existuje mnoho způsobů, jak můžete říci ne. Dobrým způsobem, jak říci ne šikaně, je povědět o ní někomu dospělému. Nejde o donášení – šikana je protiprávní! Dalším dobrým způsobem je získat pomoc přátel. Společně budete silnější. Můžete na ostatní jako jejich vrstevníci vyvinout pozitivní tlak tím, že jim dáte najevo, že šikanu neschvalujete, a tím získat na svoji stranu další spolužáky. Nesmějte se ošklivým žertům a nebojte se ozvat, pokud je někdo zlý. Podstatné je, ŽE něco děláte – ne co děláte! Budete-li jednat, máte šanci změnit něčí život.

Pamatujte si, že nemáte nosit v hlavě cizí problémy, abyste se nakonec sami cítili špatně. Promluvte si o nich s někým dospělým!