META je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělání a v pracovní integraci. Současně zajišťuje podporu učitelům a školám, potýkajícím se se specifickými problémy dětí s odlišným mateřským jazykem. Zároveň se prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost snaží napomáhat rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

META pomáhá v přístupu ke vzdělání či práci lidem, jimž stojí v cestě překážky jako neznalost jazyka či prostředí, administrativní nároky, nedostatečné vzdělání apod. META organizuje jazykové kurzy různých formátů, zaměření a úrovní, díky dobrovolníkům pomáhá cizincům s doučováním a přípravou na různé zkoušky, pořádá semináře pro stávající či budoucí pedagogické pracovníky, poskytuje školám dlouhodobou podporu při zavádění učebních postupů a spravuje metodický portál www.inkluzivniskola.cz. V neposlední řadě se dlouhodobě angažuje ve vzdělávání asistentů pedagogů a komunitních tlumočníků i propagaci jejich služeb.